De nood in de wereld is groot en dan met name in Oekraïne, waar duizenden personen en gezinnen moeten vluchten voor hun leven. Vrouwen en kinderen moeten vaak man en vader achterlaten die hun land te beschermen tegen de vijand.

Er wordt door verschillende landen, waaronder Nederland al heel veel hulp geboden in de vorm van het aanleveren van etenswaren en goederen op de plaatsen waar veel vluchtelingen aanwezig zijn. Daarnaast worden al duizenden vluchtelingen opgevangen en ondergebracht.

In goed overleg met de kerkenraad vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst, is er een werkgroep opgericht om hulp te gaan bieden.

Deze werkgroep heeft de naam ‘Ter hulpe’ en hoopt met Jacobs Gods ter hulpe, ter hulpe te zijn aan de verre naaste in nood.

De werkgroep hoopt u via deze site op de hoogte te houden van nadere ontwikkelingen.

Alles in afhankelijkheid van de zegen van de Overste Leidsman en bij leven en welzijn.