Nieuws

Volg hier de laatste ontwikkelingen:


06-02-2023 – Inzamelingsactie!


23-12-2022 – Kerstgroet

Beste mensen,

Namens alle Oekraïense vrienden, mag ik jullie deze kerstgroet, die ze zelf gemaakt hebben, doorsturen. Mooi symbool, de handen ineen geslagen tussen Oekraïne en Nederland.

Als stuurgroep van Ter Hulpe willen we ook u allen van harte dankzeggen voor het vele werk dat u dit jaar gedaan hebt voor, en de liefde en warmte die u gegeven hebt aan onze vrienden, in welke vorm dan ook.
Als buddy, als huiseigenaar, als vrijwilliger, als begeleider met activiteiten, als chauffeur, coördinator, kortom hoe u dan ook hebt bijgedragen aan de hulp aan onze verre naaste, die naar ons toe gekomen zijn. Maar ook aan hen die nog steeds ver weg zijn, met de noodhulp die we mochten verlenen aan de Oekraïners die achtergebleven zijn in hun vaderland, waarvan ook velen met gevaar voor eigen leven hun land moeten verdedigen en terugwinnen.
Maar ook voor uw gebeden die u aan de voeten van de Almachtige, de Koning der koningen, hebt neergelegd. Het gebed is immers nog steeds het sterkste wapen. Vooral als we mogen geloven dat de Heere voor ons zal strijden, dan mogen wij stille zijn..

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat dit op ons pad zou komen. “Wie kan Zijn wijs beleid doorgronden?”

Nogmaals allen hartelijk dank voor uw inzet en we hopen dat we allemaal DEO VOLENTE in het komende jaar, zolang het nodig is, de kracht, lust en liefde mogen ontvangen die we allemaal nodig hebben om onze naaste in nood, bij te mogen staan.

Gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en al het nodige voor het nieuwe jaar van harte toegewenst

Met een hartelijke groet, namens de stuurgroep Ter Hulpe,

Albert Bouwman, voorzitter.


19-11-2022

Zaterdagmorgen 19 november hebben onze Oekraïense vrienden afscheid genomen van ds. Veldman, die op de meeste vrijdagmiddagen een meditatie voor hen hield in de Leerkamer. Ze hebben veel van ds. mogen leren, die op een eerlijke en indringende wijze hen de geestelijke doodstaat van de mens en het Leven in en uit Christus voorhield, als de enige Weg, Waarheid en het Leven. Daarnaast bood ds. op pastorale wijze na afloop altijd een open oor voor hun persoonlijke, verdriet, zorgen en omstandigheden. Mede dankzij de vertaling door Emma mocht het taalprobleem overbrugd worden.

De Oekraïners waren samen erg druk geweest met het bakken van allerlei lekkernijen volgens Oekraïens concept. Deze zijn eerste in een gezellig samenzijn genuttigd.

Daarna hebben eerst de kinderen een paar liedjes gezongen. Bijzonder hoe ze in goed Nederlands het lied: “Lees je Bijbel, bid elke dag” te gehore brachten. Luister zelf maar even mee met onderstaand filmpje.

Maar de ouderen deden met het zingen niet voor de kinderen onder, ook al was dat minder verstaanbaar. Maar de bekende wijs van het lied: “Hoe groot zijt Gij”, kon door de toehoorders in onze eigen taal van binnen meegezongen worden.


Vanuit de stuurgroep heeft de voorzitter een hartelijk dankwoord uitgesproken. Bijna 40 jaar geleden mocht ds Veldman als herder en leraar de Hervormde Gemeente van Staphorst vier jaar dienen en nu mocht hij, weer als inwoner van Staphorst, Gods Woord opnieuw verkondigen onder deze vluchtelingen. Psalm 121:4 werd hem toegezongen.


Ook werd ds. namens de kerkenraad hartelijk dankgezegd door ouderling Mulder, waarna de zegenbede uit Psalm 134:3 toegezongen is.


Na nog wat woorden van dankzegging door de Oekraïners heeft ds. Veldman Psalm 121 vers voor vers behandeld. Deze psalm beloofd de Heere niet alleen dat Hij Zijn volk zal bewaren, maar dat Hij Zelf de Bewaarder ìs. Dat geldt voor hemzelf als hij binnenkort weer met zijn vrouw terug hoopt te keren naar Canada, als ook voor de Oekraïners, die op Staphorst een tijdelijk onderdak mogen hebben en als de Heere het geeft, eens weer terug mogen keren naar hun vaderland.


15-11-2022

De actie voor inzameling winterkleding is een succes geworden. Maar liefst 12 pallets kleding en 3 pallets medische spullen zijn er binnen gekomen! D.V. volgende week dinsdag worden de spullen geladen in een vrachtwagen en gaan rechtstreeks naar Oekraïne. Allen hartelijk dank voor jullie inzet, in welke vorm dan ook!


19-10-2022 – Algemene update

Wel en wee.
Het mag over het algemeen gelukkig goed gaan met de vluchtelingen waar we ons als ‘Ter Hulpe’ over ontfermd hebben. De situaties verschillen wel van elkaar. De één heeft een man aan het front, de ander voelt zich hier als een vis in het water en zou zelfs graag in Nederland willen blijven.

Dat vraagt enerzijds om maatwerk, anderzijds ook om nuances. Bij de één wat extra aandacht, bij de ander wat meer bewustwording dat ze hier nog steeds echt als vluchteling zijn.

Vorige week zijn een moeder met haar dochter weer teruggekeerd naar hun man en vader in Zjytomyr in het westen van Oekraïne. Het was een hele moeilijke beslissing, te meer omdat ook het westen van Oekraïne, na de aanslag op de brug naar De Krim, behoorlijk bestookt wordt met Russische raketten. Maar de beslissing om terug te keren was voordien al genomen en het verlangen naar man en vader en eigen omgeving heeft hen doen besluiten om toch terug te keren. Ze mochten ook het vertrouwen in de Heere ervaren en uitspreken.

Een warm welkom thuis. Moeder en dochter staan rechts op de foto. De anderen zijn vriendinnen die uit Vriezenveen mee teruggekeerd zijn.

Uit dezelfde groep zou aanvankelijk nog een moeder en dochter terugkeren, maar die hebben toch, mede op aandringen van man en vader, de moeilijke beslissing genomen om in het veilige Staphorst te blijven.

Met zo’n afscheid worden de banden gevoeld, die in de bijna 7 maanden dat ze hier geweest zijn, gelegd zijn. Ze bewaren veel fijne herinneringen aan de tijd dat ze hier mochten verblijven. Ze hadden veel van de Staphorsters geleerd, met name de vriendelijkheid en behulpzaamheid die ze hebben ervaren.

Zolang de onzekere situatie in Oekraïne nog voortduurt, hopen we als Ter Hulpe een rol voor de vluchtelingen te blijven vervullen. Er wordt zeker een bepaalde groei in zelfstandigheid van de vluchtelingen verwacht, maar we moeten ook niet onderschatten wat het voor deze mensen betekent om huis en haard en familie, soms ouders, man en vader en oudere kinderen achter te laten. Sommigen verkeren steeds in een grote onzekerheid over het welzijn van man of vader of zoon die aan het front moeten vechten om hun vijanden uit hun vaderland te verdrijven. Dan voel je soms de spanningen wel toenemen… Daarom is het ook zo belangrijk dat deze mensen ook wat afleiding mogen hebben. Dit vindt de ene in een baan, de kinderen in de schoolgang en ook in de activiteiten die er nog steeds georganiseerd kunnen worden, zoals de wekelijkse knutselmiddag, de meditatie door ds. Veldman en de uitleg van de Heidelberger Catechismus door student Koppelman. Op deze wijze mag de vluchtelingen ook het Enige Nodige en de drie stukken die nodig zijn gekend te worden tot bekering en het eeuwige leven, voorgehouden worden. Dit in het besef dat we kunnen zaaien, planten en nat maken, maar dat het de Heere is, Die de wasdom geeft.

Gezelligheid en samenbindend

Huisvesting
Er zijn een paar verhuizingen geweest, maar gelukkig konden de meesten in Staphorst en omgeving blijven wonen. Zoals het nu lijkt, kunnen de vluchtelingen voorlopig nog op hun huidige plaatsen blijven wonen. Maar we hebben allemaal te maken met de stijgende energiekosten, ook met het oog op de komende winter. Hierin proberen we samen met de huiseigenaren een goede oplossing voor te vinden. Er staat gelukkig nog druk op de gasleiding, maar de vlam moet wel betaald worden. Daar zullen de vluchtelingen ook rekening mee moeten houden.

Informatieavond
Op 1 november hopen we een informatieavond te houden voor alle buddy’s en huiseigenaren om samen gedachten en ervaringen uit te wisselen en antwoorden te vinden op bepaalde vraagstukken.

Hulpgoederen – Foodline
Het mag nog steeds lukken om met enige regelmaat via de Foodline hulpgoederen te transporteren naar een opslag/magazijn in Zjytomyr, in het westen van Oekraïne.

Via verschillende contactpersonen en een liefdadigheidsinstelling aldaar zijn er contacten met veel partijen binnen Oekraïne zoals kerken, stadsbestuurders tot aan regeringsleiders in Kiev. Deze liefdadigheidsinstelling is direct aan het begin van de oorlog ontstaan om mensen te helpen. Toen wij met de transporten begonnen is het verzoek gedaan aan deze instelling om via hen hulp uit Nederland te kunnen ontvangen. Inmiddels is de lijn bekend bij de verschillende douane partijen en kan er ongehinderd voedsel, goederen en zelfs zware medicijnen etc. over de grens gebracht worden. Het fonds wordt nu gebruikt om mensen in nood te helpen.

De verzoeken tot daadwerkelijke hulp komen bij deze contactpersonen binnen. De hulp wordt naar behoefte verdeeld en voor zover mogelijk rechtstreeks aan de eindgebruiker afgegeven.

Overladen om naar de gebruiker te brengen

Vragen komen meestal per telefoon en via persoonlijke ontmoetingen. Zo werkt het al sinds het begin van de oorlog.

Zeer kwetsbaar in deze oorlog is de categorie ouderen en gehandicapten. Er wordt hard aan gewerkt dat deze hulp ook bij hen terecht komt, bij de bedlegerige oma’s en opa’s die geen familie hebben die voor hen kunnen zorgen. Ja, zelfs tot achter de frontlinies, dus waar de vijand zich bevindt, met gevaar voor eigen leven. Dat zijn vrijwilligers die zich inzetten om, ten koste van hun eigen gezin, hun eigen veiligheid de dood letterlijk in de ogen zien om anderen te helpen.

Aankomst transport uit Nederland

Tegelijk met de goederen worden er ook Bijbels uitgereikt om de hongerige mensen ook van geestelijk voedsel te voorzien, zodat ze ook in aanraking komen met het Brood des Levens.

Voor de komende winter zal de nood alleen maar groter worden. Niet alleen voedsel zal nodig zijn, maar ook warme kleding, beddegoed, etc. Velen leven nu in kapotgeschoten huizen, die provisorisch afgedicht zijn. Maar daar zal het bij temperaturen van soms -40° C niet meevallen.

Daarom is er een inzamelingsactie opgezet, die warm aanbevolen wordt.

Wilt u ons werk ondersteunen door een geldbedrag over te maken? Van harte aanbevolen!

Dat kan op rekening: NL97 RABO 0343 5299 20

T.n.v. Diaconie HHG Staphorst/Werkgroep Ter Hulpe