Archief – Nieuws


26-07-2022

Vanmiddag was het voor onze Oekraïense vrienden een bijzondere belevenis om kennis te maken met het Staphorster boerenleven op de boerderij van boer Wout aan de Postweg. Jong en oud(er) hebben er erg van genoten.

Dan is de taalbarrière ook niet zo’n probleem meer, want op een boerderij is het vooral zien, voelen en ruiken. En dan maakt het niet uit welke taal je spreekt.

De kinderen mochten eerst de kippen en de pony voeren en aaien. Daarna werd de groep door boer Wout rondgeleid door de koeienstal, waar de koeien ook gevoerd mochten worden. Na een bekertje koele, verse melk uit de melkkoeltank geproefd te hebben, kon een ieder zien dat melk niet uit een fabriek, maar werkelijk uit een levende koe komt. Bij boer Wout wordt elke koe ca. 3 keer per dag gemolken door de melkrobot. Daarna konden de kinderen proberen om met de hand een (kunst)koe te melken en was het tijd om de kalfjes en de konijnen te aaien en te knuffelen, ja zelfs te kussen. Ondertussen kregen de beesten ook ruim voldoende te eten voorgeschoven.

Na een lekker bakkie koffie of fris, kon jong en oud zich nog even uitleven op de skelters of traptrekkers. Ruimte genoeg voor een ritje.

Na een hartelijke dankzegging aan boer Wout, werden de beide huifkarren achter de trekkers weer volgeladen met vermoeide kinderen en moeders die een mooie indruk, smaak en geur gekregen hebben van het boerenleven.


16-06-2022 – Algemene update

Even weer een korte update over de huidige stand van zaken.

Vluchtelingen
De laatste tijd zijn er geen vluchtelingen meer bij ons gekomen. Een aantal vluchtelingen moest vanwege familieomstandigheden terugkeren naar Oekraïne. Ze mochten gelukkig veilig aankomen. Over het algemeen mag het goed gaan in de verschillende groepen op de verschillende locaties. Daar waar psychische nood is, proberen we ook hulp te verlenen.

Werk
Enkele vluchtelingen hebben werk gevonden via uitzendbureaus. Voordat ze aan het werk kunnen, moeten ze eerst wel een Nederlands bankrekening geopend hebben. Dit is voor degene die een paspoort hebben van voor 2016 nogal een probleem.

Dagbesteding
Er zijn een paar mooie activiteiten geweest, waar de Oekraïners volop van hebben genoten. U kunt hier meer over lezen op de site. Door de gemeente Staphorst is de site: www.welkominstaphorst.nl geopend, waar de Oekraïners in hun eigen taal de verschillende activiteiten kunnen vinden die georganiseerd worden.

Bijeenkomst op Zondagavond
Elke zondagavond is er van 19.00 – 20:00 uur een bijeenkomst in de Leerkamer, waar de Heidelberger Catechismus uitgelegd wordt. Hiervoor is telkens een goede belangstelling.

Hulpgoederen – Foodline
Vanuit een aantal plaatselijke ondernemers is het initiatief ontstaan om met regelmaat een trailer vol met etenswaren in Oekraïne af te leveren. Vanuit de stuurgroep van ‘Ter Hulpe’ zijn er 3 leden afgevaardigd. Er zijn ook contacten gelegd met ondernemers uit andere gemeenten. Meer informatie hierover is te vinden op www.foodlineoekraine.nl.

Hoewel we mogen opmerken dat onze gasten het over het algemeen goed naar de zin hebben in onze gemeente, blijft het voor hen wel een noodsituatie waarin ze verkeren. We hopen dan ook van harte dat ze spoedig weer terug kunnen keren naar hun eigen vaderland en ook weer als gezin en families herenigd mogen worden. Hoewel de situatie in hun vaderland nog steeds erg spannend en instabiel is: “God de Heer’ regeert….”


14-06-2022

Elke maandagmiddag is er het koffie-uurtje in de Leerkamer voor de Oekraïners. Tijdens dit koffie-uurtje wordt er een activiteit georganiseerd. We hebben al verschillende activiteiten de afgelopen maanden georganiseerd, bijv. lepelgebak maken, sleutelhangers borduren, diamondpainting etc.

Afgelopen maandag gingen we pennenbakjes versieren. Er was een grote opkomst, het was weer een geslaagde middag!


13-06-2022

We kijken terug op een geslaagde activiteitenmiddag, afgelopen vrijdagmiddag. Deze middag stond in het teken van ‘Staphorst’. De Oekraïners hebben een workshop Staphorster stipwerk gevolgd, ze hebben allemaal een kaartje en een zwarte linnen tas bedrukt met stipwerk. De resultaten waren verbazend mooi. Ondertussen konden ze nieuwjaarskoeken proeven en kijken hoe deze gebakken worden. Wie klaar was met het stipwerk, kon Staphorster klederdracht passen. Na afloop gingen ze naar huis met een mooie bedrukte tas en een bakje nieuwjaarskoeken. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft: hartelijk dank!


01-06-2022

Op vrijdag 27 mei bezochten onze gasten de museumboerderij. De mensen kregen een rondleiding door de museumboerderij. De belangstelling was groot. De kinderen mochten Staphorster klederdracht passen, wat mooie plaatjes opleverde. Wat hebben ze genoten!


20-05-2022

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Het was een bijzondere avond! Samen zingen en musiceren tot Gods eer, om af te sluiten met het Oekraiënse volkslied en het Wilhelmus. Fijn dat u er kon zijn en ook op deze wijze liet zien rond de Oekraïense vluchtelingen te willen staan. Het valt voor velen niet mee om in deze omstandigheden hier te zijn. Wilt u hen (blijven) opdragen in het gebed?

De avond heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 4675,84. Hartelijk dank!


18-05-2022

Samen streven we hetzelfde doel na,

samen komen we verder,

wie helpt mee?


13-05-2022

Een mooie middag bij Pro WerkTalent. Er waren rond 30 vluchtelingen aanwezig. Eerst is er een presentatie gehouden over de Nederlandse bedrijfscultuur. Daarna hebben uitzendbureau Strikt Vrouwen – Meppel, Armada Clean – Staphorst en Bakkerij van Dijk – Zwartsluis de mogelijkheden en vacatures gepresenteerd. Bij elkaar zijn er ruim dertig vacatures. De gegevens zijn genoteerd inclusief e-mailadres.

Begin volgende week krijgen de vluchtelingen een e-mail namens deze drie werkgevers. In deze e-mail is dan de mogelijkheid om te solliciteren op de functie(s) waarin men interesse heeft. Vervolgens zullen ze een uitnodiging krijgen om op gesprek te komen.

Verder was er deze middag expertise aanwezig om antwoorden te geven op vragen die er zijn over bijvoorbeeld leefgeld, salaris, belasting etc.

Ook had Pro WerkTalent voor deze bijeenkomst nog andere vacatures verzameld, die ook ter plekke zijn besproken en gedeeld. Veel vluchtelingen reageerden positief. Kortom, een geslaagde middag!


10-05-2022

Allen van harte welkom!


04-05-2022

Afgelopen vrijdag ontmoetten we de Oekraïners in de Leerkamer. Dominee Veldman deed een meditatie dat vertaald werd in het Oekraïens. Daarna mochten de mensen vragen stellen hierover. De betrokkenheid hierbij was groot.
Om ongeveer half 3 vertrokken we naar Kerkzicht waar een rondleiding gegeven werd. Ook hier was de interesse erg groot. Dit was erg mooi om te zien! De komende vrijdagen zullen ook op deze manier ingevuld worden.


28-04-2022 – Algemene update

Even weer een update over de huidige stand van zaken.

Vluchtelingen:
De stroom van vluchtelingen neemt behoorlijk af. Veel contacten zijn via Cor Ploeg gelegd. Daarnaast zijn er contacten met een shelter van de CRR in Rzeszów in Zuid-Oost Polen, dichtbij de grens van Oekraïne. Op dit moment zijn er in deze opvang ook weinig vluchtelingen meer. In de zorgvolle omstandigheden kan de situatie echter zomaar weer anders worden. Daar hopen we dan op in te spelen.

Huisvesting
Op dit moment zijn er totaal 82 vluchtelingen ondergebracht, in 18 verschillende woningen die door dorpsgenoten beschikbaar zijn gesteld. Op zich mag het daar goed gaan. De Oekraïners beginnen steeds meer te wennen in ons dorp, alhoewel hun hart uiteraard in Oekraïne is en zeker bij hun geliefden die ze daar achter hebben moeten laten. Dit geeft veel spanning onder hen. Daarbij komt ook dat sommigen echt traumatische ervaringen hebben. Er zijn zelfs al vluchtelingen weer teruggegaan naar Oekraïne.

Buddy’s
Aan alle groepen in de verschillende woningen zijn buddy’s gekoppeld. Zij doen hun werk met enthousiasme en zijn de vluchtelingen in veel omstandigheden echt ‘ter hulpe’. De contacten zijn goed en betrokken.

Onderwijs
Tot de meivakantie wordt er elke schooldag ’s middags les gegeven op de Willem de Zwijgerschool door Oekraïense leerkrachten. Zij verblijven hier als vluchtelingen.

Na de meivakantie wordt er elke schooldag ’s morgens en ’s middags les gegeven. De lessen bestaan voornamelijk uit:
1) Les in het Oekraïens
2) Les in de Nederlandse taal
3) Vrijere lessen, mede gericht op traumaverwerking.

’s Ochtends kunnen de leerlingen op school de online lessen volgen vanuit Oekraïne.
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk waar en hoe er gestart kan worden met het onderwijs aan de 4- en 5-jarigen. Dit wordt o.a. met de gemeente besproken.
Wat betreft het VO (Voortgezet Onderwijs) zijn er ook ontwikkeling gaande met de Pieter Zandt.

Inschrijving / leefgeld
Alle vluchtelingen die we gehuisvest hebben, zijn inmiddels ook ingeschreven bij de Gemeente Staphorst. Vanaf het moment van inschrijving krijgen ze een, door de overheid vastgesteld, bedrag aan leefgeld.
Het openen van een bankrekening geeft nog wel eens wat problemen, vooral met degene die een ouder paspoort hebben dan 2016.

Werk
Veel vluchtelingen willen graag aan het werk. Dit wordt door de werkgroep gecoördineerd. Er zijn contacten gelegd met uitzendbureaus en bedrijven.

Dagbesteding
Er worden diverse activiteiten ontplooid om de vluchtelingen de gelegenheid te geven om elkaar als land- en lotgenoten te ontmoeten en ook wat ontspanning te bieden. Op maandag- en vrijdagmiddag is er een koffie-uurtje. Aanstaande vrijdagmiddag (29-4) hoopt ds K.Veldman een meditatie in het Engels te verzorgen, die dan door een tolk vertaald wordt.

Kerkgang
In samenwerking met de kerkenraad worden de mogelijkheden onderzocht om de vluchtelingen in onze gemeente de kerkdiensten bij te laten wonen. Technisch is het mogelijk om via een tolk en een headset, de dienst mee te luisteren. Dit kan zonder verstoring van de eredienst plaatsvinden. De moeilijkheid is echter om een goede tolk te vinden die én goed Nederlands verstaat én Oekraïens spreekt én de preek ‘verstaat’ én deze zonder onderbreking in kan spreken. Op dit moment worden de vluchtelingen op zondagmiddag door vrijwilligers naar de kerkdienst in Kampen gebracht waar
ds. Vinogradsky (de schoonvader van Cor Ploeg) voorgaat.

Hulpgoederen
De werkgroep is druk bezig met het inkopen en verzamelen van levensmiddelen en verdere spullen waar dringend behoefte aan is. Denk hierbij ook aan medicijnen en medische spullen. Hiervoor zijn en worden diverse acties op touw gezet, om telkens weer een trailer vol te krijgen en deze zo snel mogelijk richting Oekraïne te brengen. Deze goederen worden daar overgeladen in Oekraïense vrachtauto’s. Zij brengen ze door naar de gebieden waar de nood erg groot is, onder andere naar het oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Daar zijn nog steeds mensen die geen kant op kunnen en schreeuwen om etenswaren.

We hopen dat u allen, onverminderd, uw bijdrage wilt blijven leveren om mensenlevens te redden in de nood die onverminderd groot is en zelfs nog groter kan worden. Wij zijn als mensen maar kleine schakeltjes in de hand van Hem Die harten kan neigen en van Wie we als ‘Ter Hulpe’ alleen onze Hulp kunnen verwachten.


20-04-2022 – 22.00 uur

Vanavond mochten er weer drie busjes vertrekken richting de grens. Dit keer zijn de busjes niet alleen gevuld met humanitaire goederen, maar gaat er een familie van 10 personen mee. Deze gaan naar Zhitomir waar hun ouders een boerderij hebben. Zij rijden mee tot aan het CRR shelter. Vanaf dat punt zorgen ze zelf voor vervoer naar de boerderij.

Gedenken jullie onze chauffeurs in jullie gebeden?

We houden u op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


20-04-2022

Afgelopen vrijdag verzorgden we een middag voor de kinderen in de kerk rondom Goede Vrijdag en Pasen. De bijbelvertelling over de kruisiging werd verteld en vertaald. Daarna maakten de kinderen in de Leerkamer een verwerking en mochten ze met elkaar spelen. Mooi om te zien dat de kinderen hiervan genieten.

Na de vertelling konden de kinderen en volwassenen luisteren naar het orgelspel. Ook werd er een kijkje genomen, boven bij het orgel.

De ouders die meegekomen waren, dronken een kopje koffie met elkaar. Ondertussen konden zij vragen stellen over de kerk, het geloof en de tradities in Staphorst.

Samenvattend was dit weer een geslaagde middag.


12-04-2022 – 22.30 uur

Vanavond is om 19.30 uur een vrachtauto vol eten en zaaigoed vertrokken richting de grens van Polen en Oekraïne. Deze vracht zal gelost worden in Przeworks. Dit is in nauwe samenwerking met CRR. Vrijdag zullen daar twee vrachtwagens komen om de lading naar Zhitomir en Charkov te transporteren.

Om 21.30 uur zijn er drie busjes vertrokken richting de grens van Polen en Oekraïne. De busjes zijn volgeladen met voornamelijk levensmiddelen. Op de terugweg nemen zij vluchtelingen mee. Deze zullen op verschillende plaatsen in Nederland opgevangen worden. Één van de busjes zal doorrijden Oekraïne in. Zij hopen twee Oekraïners, in verband met ernstige familieomstandigheden, naar huis te brengen.

Er rijdt ook een bestelbusje mee. Deze auto is ter beschikking gesteld aan de fam. Vinogradski voor het werk in Charkov.

Het leek er de laatste tijd op dat de stroom vluchtelingen enigszins verminderde, maar we krijgen de laatste dagen weer veel vraag naar opvanglocaties. In de tijdelijke opvanglocaties aan de grens met Oekraïne ontstaat veel onrust door het gedrag van getraumatiseerde mensen. Bovendien komt er weer een nieuwe toestroom op gang. Er is een beweging van 1,6 miljoen vluchtelingen richting de grens. Er wordt vermeld dat de corridors bij Marioepol open zijn gegaan. Veel van deze vluchtelingen hebben waarschijnlijk al weken vastgezeten in de schuilkelders, terwijl de bombardementen aanhielden. Het is niet voor te stellen hoe velen van hen fysiek en vooral ook psychisch beschadigd zijn. Deze vluchtelingen zullen zeker niet allemaal naar Nederland (kunnen) komen, maar de druk wordt wel groter.

We willen u vragen of u allen die in oorlogsomstandigheden leven en onze chauffeurs die een lange rit voor de boeg hebben, wilt gedenken in uw gebeden.

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

We houden u op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


11-04-2022

Vanmiddag stond het wekelijkse koffie-uurtje gepland. Dit keer gecombineerd met een creatieve activiteit waar jong en oud enorm van genoten. De dames waren erg gedreven in het maken van een voorjaarskrans, terwijl de meisjes ondertussen hun creativiteit kwijt konden in het versieren van een bloempotje en het maken van een bloemstukje. De jongens hamerden er volop op los en maakten een prachtig houtwerkstuk. Alle mensen die een bijdrage geleverd hebben om er een onvergetelijke middag van te maken, heel hartelijk dank!


08-04-2022

We kunnen terugkijken op een goede informatieavond. Fijn dat er zoveel belangstellenden zijn geweest of hebben meegeluisterd. Wilt u het vele werk wat verricht mag worden, blijvend gedenken in uw gebeden?

Dat elk verdrukt’ Uw bijstand eens erlang’;
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren;
Maar wil van hen ellend’ en nooddruft weren,
Opdat z’ Uw naam verheffen in gezang

We willen u en jou van harte uitnodigen om dit prachtige werk ook praktisch te steunen. Dat kan als vrijwilliger. De werkzaamheden zijn divers, waardoor er voor velen een passende taak is. U kunt het werk ook steunen door een financiële bijdrage of het inleveren van goederen op de diverse adressen.
Alle mogelijkheden van harte aanbevolen!

Het buddy-project brengen we graag extra onder uw en jouw aandacht. We zijn dringend op zoek naar buddy’s. Misschien twijfelt u of u geschikt bent voor deze taak. Neem dan gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Hieronder zijn zowel de presentatie en de audio-opname te bekijken en te beluisteren.


06-04-2022 – 19.00 uur

Zojuist mochten er weer drie busjes vertrekken richting de grens.

We houden je op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


05-04-2022

Maandagmiddag zijn we gestart met het wekelijkse koffieuurtje. We mogen terugkijken op een geslaagd ontmoetingsmoment, waarbij de vluchtelingen onder het genot van een bakje koffie met elkaar in gesprek gingen. Het onderlinge contact met land en lotgenoten doet erg goed. Deze middag werd erg gewaardeerd en zal zeker een vervolg krijgen.


02-04-2022

Afgelopen vrijdagmiddag werd er een kindermiddag georganiseerd voor Oekraïnse kinderen en hun moeders. We startten de middag met gebed en een Bijbelvertelling. Het Bijbelverhaal over de doortocht door de rode zee mocht verteld worden. Er werd aandachtig geluisterd. De raakvlakken met het volk van Israël werden gevoeld, dit gaf mooie gesprekken. Na de vertelling was er een Bijbelse verwerking. Er werd drinken en wat lekkers uitgedeeld, om vervolgens oud Hollandse spelletjes te spelen. De sfeer was ontspannen en erg fijn. De kinderen en moeders hebben enorm genoten en vonden het interessant om een Nederlandse school van binnen te zien. We mogen met dankbaarheid terug kijken op een fijne middag!


01-04-2022

Hartelijk welkom!


01-04-2022

Gisteravond hielden we de informatieavond over het buddy-project, op de Koning Willem Alexanderschool. Achter de schermen waren we hier al een poosje mee bezig, we waren benieuwd hoeveel mensen hiervoor interesse hadden. De opkomst was overweldigend, rond de 50 mensen kwamen er op af. Johan van Arnhem opende de avond, daarna hebben een aantal dames uit de werkgroep uitgelegd wat er van buddy’s verwacht wordt en waar je verantwoordelijk voor bent. Daarna deelde een pas begonnen buddy haar ervaringen. Er was ruimte om vragen te stellen, hier werd veel gebruik van gemaakt. Al met al een geslaagde avond!


30-03-2022 – 22.15 uur

Een paar uur nadat de vrachtwagen vertrok, zijn drie busjes met eten, drinken en goederen richting de Oekraïense grens vertrokken. Op de terugweg hopen zij een groep vluchtelingen mee te nemen. Willen jullie ook deze chauffeurs gedenken in jullie gebeden?

We houden je op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


30-03-2022 – 19.30 uur

..

Zojuist mocht er weer een vrachtwagen vol eten, drinken en goederen vertrekken. De nood is groot, de vraag naar voedsel stijgt. Willen jullie onze chauffeurs gedenken in jullie gebeden?

We houden je op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


29-03-2022

Maandagmiddag organiseerden wij een ontmoetingsmiddag voor de Oekraïners bij de SJOS.

Het doel was vooral ontmoeting en gezelligheid. Op deze manier konden de mensen uit Oekraïne, die in Staphorst verblijven, op een ontspannen manier met elkaar kennismaken en contacten leggen.

Ze werden ontvangen met een kop koffie, thee of een glas frisdrank. Vervolgens stond er een warm buffet klaar. Daar werd van genoten!

Ondertussen werd er met elkaar kennis gemaakt en in een voor ons onverstaanbare taal met elkaar gesproken. Zo voelt het dus als mensen om je heen niet jouw taal spreken. Ook voor ons een les.

De kinderen hadden elkaar ook al snel gevonden en maakten goed gebruik van de ruimte om te spelen, zowel binnen als buiten.

Ook waren voor deze middag de chauffeurs uitgenodigd die de Oekraïense gasten naar Staphorst hebben gebracht. Zij zijn een heel belangrijke schakel geweest voor deze mensen. En ook voor hen was het goed om te zien hoe het nu met ‘hun’ mensen gaat.

De middag werd afgesloten met een echte specialiteit uit ons dorp: het Staphorster rolletje!

We kijken dankbaar terug op een geslaagde middag.


24-03-2022

Informatieavond buddy’s

Van harte welkom!

Voor meer informatie en het profiel voor een buddy ga naar het kopje ‘Buddy


23-03-2022 – Algemene update

Vrijwilligers
Voor de vele werkzaamheden die er nu al zijn en zeker ook nog zullen komen, zijn vrijwilligers onmisbaar. Als u of jij graag de handen uit de mouwen wilt steken om de vluchtelingen (direct of indirect) te helpen, meld je dan aan via het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vind je onder ‘Vrijwilliger’. Het ene moment zal er veel hulp nodig zijn en een ander moment weer minder. Als de vrijwilligers goed in beeld zijn, kan daar (bij toerbeurt) een beroep op gedaan worden.

Ophalen vluchtelingen
Vanavond (23-03) rond 22.00 uur zijn opnieuw drie busjes met goederen vertrokken naar Polen. Twee busjes met goederen zijn ter beschikking gesteld door mensen uit Dordrecht. Draagt u de zes chauffeurs op in uw gebed aan de overste Leidsman, voor een goede reis en een behouden aan- en terugkomst? Volg hier de reis.

Inzameling en transport goederen
Volgende week woensdag 30 maart zal er weer een volle trailer met voornamelijk etenswaren vertrekken naar Polen. Hetgeen nog via de inzamelingsactie ingeleverd is, wordt dan ook meegenomen. Een trailer is groot, er kan veel in, maar de behoefte is nog groter…
De trailer zal verder gevuld worden met aardappelen en wortels, die rechtstreeks bij akkerbouwers worden ingekocht. Verder informatie over de inzameling is te vinden onder ‘Goederen’.

Opvang door Gemeente Staphorst
Aanvankelijk was door de Gemeente Staphorst aan de werkgroep (toen nog in oprichting) toegezegd dat zij op den duur de vluchtelingen die ‘Ter Hulpe’ opvangt en onderbrengt, gaat overnemen in de units die op dit moment door vrijwilligers van de werkgroep worden opgeknapt. Deze toezegging kan echter niet gerealiseerd worden, want de Gemeente moet zelf vluchtelingen gaan huisvesten die via de Veiligheidsregio IJsselland toegewezen worden. Gezien de nood die groot is, heeft de stuurgroep besloten om wel door te gaan met het ophalen en herbergen van vluchtelingen. Hiervoor worden nu dus nog meer locaties gezocht en ingericht, waar de vluchtelingen voor langere tijd kunnen verblijven. Hoe lang dit allemaal gaat duren, weet niemand dan Eén.

Buddy’s
Aan elke groep (elk onderkomen) wordt een zgn. buddy gekoppeld, die het aanspreekpunt is voor de vluchtelingen. De buddy brengt regelmatig een bezoek, biedt nabijheid en voorziet in de praktische benodigdheden en informatie.

Ontmoetingen
Er wordt gewerkt aan ontmoetingen van de vluchtelingen onderling. Er is al een bijeenkomst gepland in het SJOS gebouw en een middagje op een boerderij. Op deze wijze kunnen de vluchtelingen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen.


23-03-2022

We mogen dankbaar werk doen!


21-03-2022

De chauffeurs zijn zojuist (4.15 uur) vertrokken vanuit een stil en donker Staphorst. Een vrachtwagen vol met gegeven goed waarin Hij harten geneigd heeft vanuit de hele gemeente om precies een trailer vol te mogen krijgen aan eten, drinken, kleding, slaapbenodigdheden en medische middelen. Om stil onder te worden….

We houden u op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.


19-03-2022 – Update van de werkgroep

In een week na de eerste bijeenkomst van de werkgroep (in oprichting) is er al ontzettend veel gebeurd:

 • Werkgroep ‘Ter Hulpe’ opgericht
 • 3 busjes volgeladen met levensmiddelen naar de grens van Polen – Oekraïne gebracht
 • 3 busjes vol met vluchtelingen naar Nederland gehaald
 • 1 busje vol doorgebracht naar Zeeland, nadat ze een nacht op Staphorst geslapen hebben
 • Op 2 locaties woon- en slaapruimte ingericht en gezinnen ondergebracht
 • Derde locatie staat klaar om binnenkort een groep vluchtelingen op te vangen
 • Vierde locatie volledig ingericht voor opvang van een groep van 10 personen die nog komen
 • Inzamelingsactie gestart voor acute behoefte aan levensmiddelen. Het was nog even spannend of de trailer vol zou komen, maar het past er al niet meer in… Zeker niet meer toen er naast alles wat er spontaan ingebracht is, ook door de scholen en bedrijven, er ook nog eens 9 pallets vol met medisch materiaal uit het oude ziekenhuis in Meppel, 2 pallets wc papier, 19 pallets met Cola, 4 pallets met flesjes water, bigbags met groente erbij in moesten.
 • Zaterdagmorgen is er in alle vroegte weer een busje vertrokken om vluchtelingen op te halen uit Praag (Tsjechië)
 • Andere werkzaamheden met vrijwilligers opgepakt
 • Contacten gelegd met andere kerkgenootschappen in de Gemeente Staphorst om in deze nood, die ons allen aangaat, samen op te kunnen trekken.

De planning voor volgende week is: (alles D.V.)

 • Maandag met de volle trailer naar de grensstreek Polen – Oekraïne om daar de goederen te lossen
 • Woensdagavond met 3 busjes met goederen naar de grensstreek Polen – Oekraïne om daar de goederen te lossen en vluchtelingen op te halen
 • Verdere inzamelingsactie om nogmaals een trailer vol weg te brengen. Meerdere plaatselijke bedrijven stellen kosteloos deze transporten ter beschikking.
 • En alles wat er, wel of niet gepland, op ons pad komt…..

Als werkgroep zijn we zeer onder de indruk hoe alles mocht verlopen. Zoveel spontane, enthousiaste inbreng vanuit onze gemeenschap van jong en oud, in daad, geschenk en gebed. Er zijn zoveel opmerkelijke dingen gebeurd, die we niet kunnen begrijpen. Maar wie zal ooit Gods wonderlijke daden na kunnen speuren? We hoeven dit ook niet te begrijpen, want God de Heer’ regeert!

Tot hiertoe willen we, mede namens de medemens in nood, een ieder hartelijk danken voor de hulp en inbreng, op welke wijze dan ook. Soli Deo Gloria, Sola Gratia.


19-03-2022

We werden gisteravond laat benaderd door Cor Ploeg of we op korte termijn een mogelijkheid hadden om een groepje vluchtelingen op te halen. Na onderling overleg is er vanmorgen rond 6.00 uur een busje vertrokken richting Praag. We houden je op de hoogte onder het kopje ‘Reisverslag’.

D.V. maandagochtend vroeg hoopt een vrachtwagen vol goederen te vertrekken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.


15-03-2022 – Update

De bussen zijn vertrokken. Volg hier de ‘reis’!


15-03-2022

De eerste concrete actie die wordt ondernomen is het in Polen ophalen van een aantal Oekraïense vluchtelingen. Dinsdagavond 15 maart hopen een aantal vrijwilligers met drie personenbusjes vol etenswaren te vertrekken. Eind deze week hopen zij met de vluchtelingen terug te komen in Staphorst. Het ophalen gebeurt in nauw overleg met Cor Ploeg uit Genemuiden, die nauwe contacten heeft met mensen uit Oekraïne.

De werkgroep is bezig om deze vluchtelingen een eerste en tijdelijk onderdak te bieden in leegstaande huizen in onze gemeente. Als u hiervoor een goede huisvesting beschikbaar hebt, dan houdt de werkgroep zich daarvoor van harte aanbevolen.

Daarnaast wordt er een inzamelingsactie opgestart voor diverse goederen en etenswaren. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Goederen’.